DiverCamp

/ ECT

Estado actual
No Inscrito
Precio
Gratuito

escuelaContalento é a marca comercial da empresa SONAGA GESTIÓN SL, empresa especializada en servizos para nenos e nenas de 3 anos en diante.

No presente curso explicámosche quen somos e a que nos dedicamos. En particular, descríbense as nosas actividades de tempo libre e como nos organizamos para levalas a cabo.

Para superar o curso deberás ler con atención todos os contidos e superar o test de avaliación final, cun mínimo de 80% de respostas correctas.

Unha vez superado o test obterás un certificado que se mostrará na parte superior da vista de contidos do curso. Debes enviar o devandito certificado a info@escuelacontalento.es.

Contenido del Curso

Expandir todo
ECT - SERVIZOS DE TEMPO LIBRE
PLANIFICACIÓN - ACTIVIDADES ECT